Master FSJES Fès 2021-2022

Master FSJES Fès 2021-2022

FSJES Fès

Master Droit FSJES Fès 2021

Master économie FSJES Fès 2021

ماستر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس 2021

Inscription Master FSJES Fès 2021

FSJES Fès Master 2021-2022

FSJES Fès Master

Masters et Masters spécialisés FSJES Fès 2021-2022

Le doyen de la FSJES de Fès porte à la connaissance des étudiants que l’ouverture de la plateforme électronique des candidatures aux concours d'accès aux masters et masters spécialisés aura lieu du 05 octobre au 11 octobre 2021 (à 23h59)

Pour candidater aux masters en : 
Sciences économiques et gestion :

Droit privé et droit public : 

Conditions d'accès par filière de master : https://bit.ly/master_conditions

NB : Le calendrier des résultats de présélection ainsi que du concours final sera affiché ultérieurement.

Liste des Masters et Masters spécialisés

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION :
Finances, contrôle et audit
Management des entreprises sociales et territoires
Management stratégique des ressources humaines et gouvernance régionale
Management, Audit et Contrôle

DROIT PRIVE :
منازعات الأعمال
العدالة الجنائية والعلوم الجنائية
قانون الاسرة والتوثيق
الوسائل البديلة لفض المنازعات
المالية التشاركية
Juriste d’affaires
Droit international des affaires
Droit privé et sciences criminelles

DROIT PUBLIC :
الدستور والحكامة المالية
Droit public interne et mutations institutionnelles